ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες μελών, και είναι ανοιχτές σε Έλληνες συνθέτες, καθώς και συνθέτες ελληνικής καταγωγής (η κατηγορία των Φίλων και Ευεργετών είναι ανοιχτή σε όλους).

Το κόστος για την πλήρη ένταξη είναι € 20 για την εγγραφή και € 20 ετησίως στη συνέχεια. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια βιογραφία, εργογραφία, και τα προσόντα εκπαίδευσης, μαζί με την αίτησή τους.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες